WMF 福腾堡顶级系列厨刀 20 cm
WMF 福腾堡顶级系列厨刀 20 cm
Preview: WMF 福腾堡顶级系列厨刀 20 cm
Preview: WMF 福腾堡顶级系列厨刀 20 cm
WMF福腾宝Grand Gourmet系列厨刀, 33.5cm 1880399998
Mobile Preview: WMF 福腾堡顶级系列厨刀 20 cm
Mobile Preview: WMF 福腾堡顶级系列厨刀 20 cm

WMF福腾宝Grand Gourmet系列厨刀, 33.5cm 1880399998

商品编号.:
1880399998
2-3周 2-3周 (国际配送)
产地:
德国
本店原价: € 239,00 (¥ 1875)
退税后价格:
€ 200,84 (¥ 1575)